TC '83 Bocholtz
Contact
Correspondentieadres
Voorzitter
Rob Ritzen
rob@narinxritzen.nl

Secretaris
Marcel Demers
tel. 045-5442010

Penningmeester
Rob Vluggen

Bestuurslid
Georg Doerenkamp

Bestuurslid
Hein Vaessen

Webmaster
Mick Knoben

Banknummer
NL12 RABO 0107 9035 12

 
TC '83 Bocholtz Jos Scheeren Assurantien
TC '83 Bocholtz Narinx Ritzen
TC '83 Bocholtz weer